สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมบทเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครับ

คู่มือการใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่1

บทเรียนที่1

ใบงานบทเรียนที่1

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่1

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2

บทเรียนที2

ใบงานบทเรียนที่2

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่2

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่3

บทเรียนที่3

ใบงานบทเรียนที่3

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่3

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่4

บทเรียนที่4

ใบงานบทที่4

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่4

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่5

บทเรียนที่5

ใบงานบทเรียนที่5

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่5

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่6

บทเรียนที่6

ใบงานบทเรียนที่6

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่6

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่7

บทเรียนที่7

ใบงานบทเรียนที่7

แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนที่7

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่8

บทเรียนที่8

ใบงานบทเรียนที่8

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่8

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่9

บทเรียนที่9

ใบงานบทเรียนที่9

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่9

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่10

บทเรียนที่10

ใบงานบทเรียนที่10

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่11

บทเรียนที่11

ใบงานบทเรียนที่11

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่11

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่12

บทเรียนที่12

ใบงานบทเรียนที่12

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่12

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่13

บทเรียนที่13

ใบงานบทเรียนที่13

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่13

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่14

บทเรียนที่14

ใบงานบทเรียนที่14

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่14

อ้างอิง

บทเรียนที่13

ใบความรู้ที่ 13
เรื่อง   การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมกับงาน
 
 
1. การใช้ซอฟต์แวร์ในการคำนวณ

            การใช้ซอฟต์แวร์ในการคำนวณและจัดเรียงข้อมูล การคำนวณและจัดเรียงข้อมูลเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของไมโครซอฟต์เอกซ์เซล

ซึ่งเมื่อคลิกปุ่มคำสั่ง Start เลือก Programs Office และ Microsoft Office Excel จะพบหน้าต่างการทำงานของซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล
1.1   การคำนวณ การคำนวณในไมโครซอฟต์เอกซ์เซลสามารถทำได้โดยการใช้สูตรฟังก์ชัน

ซึ่งคล้ายคลึงกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์
(1) เครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณ
+       คือ      บวก
-        คือ      ลบ
*        คือ      คูณ
/        คือ      หาร
%      คือ      เปอร์เซ็นต์
^        คือ      ยกกำลัง
=       คือ      เท่ากับ
>       คือ      มากกว่า
<       คือ      น้อยกว่า
> =    คือ      มากกว่าหรือเท่ากับ
< =    คือ      น้อยกว่าหรือเท่ากับ
< >    คือ      ไม่เท่ากัน
( )      คือ      วงเล็บ
&       คือ      นำข้อความตั้งแต่ 2 ข้อความมารวมกัน
:        คือ      ถึง
(2) หลักการเขียนสูตรในไมโครซอฟต์เอกซ์เซล   มีหลักการดังนี้
- ต้องพิมพ์เครื่องหมาย = ในช่องคำนวณก่อนเสมอ
- สูตรในไมโครซอฟต์เอกซ์เซลจะเขียนในบรรทัดเดียว
- สูตรในไมโครซอฟต์เอกซ์เซลไม่สามารถสร้างเป็นเศษส่วนได้
- ในไมโครซอฟต์เอกซ์เซลจะมีการลำดับความสำคัญของเครื่องหมายโดย

เครื่องหมายที่มีลำดับแรกจะถูกคำนวณก่อน
1.( )    
2. %
3. ^
4.*และ/
5.+และ-
(3) ตัวอย่างการคำนวณโดยใช้สูตร
1) คลิกที่เซลล์ช่องผลรวมของเครื่องเขียน  แล้งพิมพ์สูตรลงในช่องดังกล่าว

ซึ่งในที่นี้จะหาผลรวมของราคาสมุด โดยใช้สูตร = C2*D2
2) กดปุ่ม Enter บนแผงแป้นอักขระ จะได้ผลลัพธ์ที่ปรากฏ
(4) การฟังก์ชันในการคำนวณ
1) คลิกเซลล์ที่ต้องการให้ปรากฏผลรวม แล้วพิมพ์ฟังก์ชัน

โดยในที่นี้ต้องการหาผลรวมของเซลล์  E2 ถึง E7 จึงพิมพ์ = SUM (E2:E7)
2) กดปุ่ม Enter บนแผงแป้นอักขระจะปรากฏผลลัพธ์
1.2 การจัดเรียงข้อมูล
1) คลิกเมาส์เลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการจัดเรียงข้อมูล
2) คลิกคำสั่ง Data แล้วเลือก Sort
3) เลือกรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลโดยคลิก ascending เมื่อต้องการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก และคลิก descending เมื่อต้องการเรียงข้อมูลจากมากไปน้อย
4) คลิกปุ่มคำสั่ง  OK

2. การใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนองาน
ในปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ มีให้เลือกใช้งานกันหลายโปรแกรม ส่วนช่องทางการนำเสนอผลงานมี 2 ช่องทาง คือ แบบออฟไลน์ (offline) โดยรวมใช้โปรแกรม PowerPoint นำเสนองานหรือโปรแกรมสร้างสื่อ CAI เป็นต้น และช่องทางแบบออนไลน์ (online) คือใช้เว็บไซต์ในการนำเสนองานดังตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้
1.Microsoft PowerPoint (ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์)เป็นสุดยอดโปรแกรมนำเสนอข้อมูล(พรีเซนเตชั่น) ที่มีผู้ใช้มากเพราะใช้งานได้ง่ายที่สุด

 

        2. Macromedia Authorware เป็นโปรแกรมลักษณะ multimedia ที่ใช้สร้างบทเรียน CAI เพื่อช่วยในการเรียนการสอน

        3. Swish 2.0 หรือ Swish 3D เป็นโปรแกรม Multimediaที่ใช้สร้างไฟล์ .swf หรือ Flash ในการนำเสนอผลงาน SPECIAL Effect เกี่ยวกับภาพและตัวหนังสือ

3. Swish 2.0 หรือ Swish 3D เป็นโปรแกรม Multimediaที่ใช้สร้างไฟล์ .swf หรือ Flash ในการนำเสนอผลงาน SPECIAL Effect เกี่ยวกับภาพและตัวหนังสือ

     4. Adobe Acrobat เป็นโปรแกรมที่รองรับการใช้งานเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF เพื่อใช้งานทางด้านเว็บไซต์

5. Facebook เฟสบุ๊ค คือ บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต สามารถเขียนบทความ แชทคุยกันแบบสดๆ เล่นเกมส์และกิจกรรมอื่นๆ เป็นที่นิยมกันอย่างมาก

6.Twitter.com ทวิตเตอร์เป็นเว็บไซต์ให้บริการบล็อก (Blog) เกี่ยวกับบทความ

7. Wordpress.com เป็นโปรแกรมสำหรับทำบล็อก เป็นที่นิยมของบล็อกเกอร์ทั่วโลก รวมทั้งคนไทย

8. Blogger.com & Blogspot.com Blog มาจากคำว่า Webblog: ''Webblog'' หมายถึงเว็บไซต์ที่เจ้าของเว็บสามารถบันทึก บทความ รูปภาพ วีดีโอ ของตนเองลงบนเว็บไซต์ได้ทันที

9. Hi5.com (ไฮไฟว์) เป็นเว็บไซต์ Social Network สามารถสร้างประวัติส่วนตัวแล้วแสดงบนโลกออนไลน์

10. Slide.com เป็นเว็บไซต์ที่ฝากรูปเพื่อที่จะนำมาทำภาพสไลด์โชว์หน้าเว็บแบบง่ายๆ